Łatwy w usunięciu i nie pozostawiający pozostałości.